Mūsu atrašanās vieta

(A.Briāna 22 - 7 (ieeja no Miera ielas 37), Rīga
  •  1

Kontakti

Tālr. 29155511

info@psihologijascentrs.lv

Speciālisti

foto_majas_lapai

Inga Skreitule-Pikše

Dr.psych., psiholoģe, smilšu spēļu terapeite, sistēmiskās ģimenes psihoterapijas speciāliste

Man ir vairāk kā 20 gadus ilga psihologa darba pieredze un es strādāju kā psiholoģe gan individuāli ar pieaugušajiem, gan arī ar bērniem un viņu vecākiem, kā arī vadu grupas un seminārus. Esmu beigusi arī sistēmiskās ģimenes psihoterapijas mācību programmu un strādāju ar pāriem un ģimenēm ar bērniem. Papildus esmu apguvusi un savā darbā izmantoju smilšu spēļu terapijas metodi. Paralēli psihologa darbam, vairāk kā piecpadsmit gadus strādāju Latvijas Universitātē un mācu topošos psihologus. Mani interesē arī zinātniski pētnieciskais darbs, tāpēc sekoju līdzi jaunākajiem atklājumiem psiholoģijā, apmeklēju zinātniskās konferences un arī pati piedalos pētījumu veikšanā.

CV

IZGLĪTĪBA

2011. Psiholoģijas doktora zinātniskais grāds attīstības psiholoģijā, Latvijas Universitāte

2000. Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā, Latvijas Universitāte

1998. Bakalaura grāds psiholoģijā un psiholoģijas skolotāja kvalifikācija, Latvijas Universitāte

KVALIFIKĀCIJA

2019. Psihologa-pārrauga apliecība klīniskajā un veselības psiholoģijas jomā (Nr.1300188), Psihologu sertifikācijas padome

2019. Psihologa-pārrauga apliecība konsultatīvajā psiholoģijā (Nr.1500234), Psihologu Sertifikācijas Padome

2019. Psihologa sertifikāts konsultatīvās psiholoģijas jomā (Nr.1500661), Psihologu Sertifikācijas Padome

2019. Psihologa sertifikāts klīniskās un veselības psiholoģijas jomā (Nr.1300545), Psihologu Sertifikācijas Padome

2015. g. pabeigta tālākizglītība sistēmiskajā ģimenes psihoterapijā, Sistēmiskās Ģimenes Psihoterapijas Tālākizglītības Institūts "Dzimtaskoks"              

2013. Apliecība par profesionālās pilnveides kvalifikācijas programmas "Psiholoģiskā novērtēšana ar Latvijā standartizētiem un validētiem testiem" apguvi, Latvijas Universitāte

2011. Sertifikāts par Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas 1-3 gadu vecumam (MFAD 1-3) apguvi un tiesībām pielietot to praksē

2010. Marte Meo terapeites sertifikāts (Nr.3002), Marte Meo Centrālais birojs, Nīderlande

2007. Sertifikāts par tiesībām izmantot smilšu spēļu terapijas metodi, izdevusi Vācijas Smilšu spēļu terapijas biedrības (DGST) priekšsēdētāja Linde von Keyserlingk, Vācija

2004. Sertifikāts par vecāku mācību programmas "Bērna emocionālā audzināšana" apguvi un vecāku mācību grupu vadīšanu, izdevusi programmas latviešu valodas versijas līdzautore, PhD Edīte Ozola, Kanāda, Latvija

2001. Sertifikāts par apmācību kursa "Apmācības programma psihologiem, psihoterapeitiem un sociālajiem darbiniekiem no vardarbības cietušo bērnu rehabilitācijai" apguvi (Nr.5), Centrs pret vardarbību "Dardedze"

2001. Sertifikāts par mācību kursa "Critical Incident Stress Management" (UMBC) apguvi, darbs ar katastrofās, nelaimes gadījumos cietušajiem, bāzes un profesionālais līmenis

DARBA PIEREDZE

Kopš 2017. privātprakse, psiholoģe un sistēmiskās ģimenes psihoterapijas speciāliste

2011.-2017. sia "ABEX" Psiholoģijas centra vadītāja un psiholoģe, sistēmiskā ģimenes psihoterapeite

Kopš 2003. Latvijas Universitāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, docente

2003.-2011. "Ģimeņu psiholoģiskā atbalsta centrs LĪNA", psiholoģe

2000.-2005. Krīzes centrs "Skalbes", psiholoģe

1998.-2003. Rīgas Hanzas vidusskola, psiholoģe

1998.-2000. Rīgas Franču licejs, psiholoģijas skolotāja

DALĪBA PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS

Latvijas Klīnisko psihologu biedrība.

Latvijas psihologu biedrība.

Latvijas Ģimenes psihoterapeitu biedrība.

Latvijas Psihoterapeitu biedrība.

 

Dina Skreitule

Mg. psych., klīniskā psiholoģe, sertificēta psihoterapeite kognitīvi-biheiviorālajā terapijā (KBT).Dina_foto

8 gadu pieredze uzkrāta, stādājot par psihologu-konsultantu organizācijā – uzņēmumā “Latvenergo”, sniedzot klientu apkalpošans darbiniekiem psiholoģisko atbalstu, piedaloties klientu apkalpošanas labās prakses izveidošanā un ieviešanā, izstrādājot instrukcijas, vadot saskarsmes un komunikācijas treniņus, organizējot un veicot zvanu centra jauno darbinieku atlasi, kā arī sadarbojoties ar vidējā līmeņa vadītājiem, sniedzot palīdzību pārmaiņu vadības procesā. 

Ar laiku radās interese izzināt dziļākus procesus, kas ietekmē cilvēku reakciju dažādās stiuācijās, kā arī vēlme padziļinātāk fokusēties uz indivīdu un viņa vajadzībām, tamdēļ nolēmu uzsākt kognitīvi-biheiviorālās psihoterapijas studijas. 

Paralēli psihoterapijas studijām, četrus gadus strādāju kā KBT terapeite supervizoru uzraudzībā. Pārsvarā strādāju ar pieaugušajiem, kuriem ikdienā grūtības rada trauksme, dažādas bailes (fobijas), panikas lēkmes (veģetatīvā distonija), obsesīvi kompulsīvie traucējumi (OKT), depresija, ēšanas vai miega traucējumi, zems pašvērtējums u.c.

Šobrīd attīstu profesionālās iemaņas, strādājot privātpraksē, turpinu papildināt savas zināšanas, regulāri apmeklējot seminārus, meistarklases un supervīzijas, sekojot līdzi jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem dažādās jomās.

CV

IZGLĪTĪBA

2005. Sociālo zinātņu maģistra grāds klīniskajā psiholoģijā, Latvijas Universitāte 

2003. Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā, Latvijas Universitāte

KVALIFIKĀCIJA

2017. Psihoterapeita kvalifikācija kognitīvi-biheiviorālajā terapijā (KBT), sertifikāts Nr. 2017 14, ODYSSEA, International CBT institute, Prague, Czech Republic, Czech Cognitive Behavioral Association & Latvian Associacion for Cognitive and Behavioral Therapies

2011. Vudkoka Džonsona kognitīvo spēju testa apmācība, testa lietotāja sertifikāts, Nr.256-19-2011 The Woodcock - Munoz Fundation, Nashville, Tennessee, USA

2005. Sertifikāts par apmācību kursa "Apmācības programma psihologiem, psihoterapeitiem un sociālajiem darbiniekiem no vardarbības cietušo bērnu rehabilitācijai" apguvi, centrs pret vardarbību "Dardedze"

DARBA PIEREDZE

2017. Sertificēta psihoterapeite kognitīvi-biheiviorālajā terapijā, klīniskais psihologs, privātprakse

2015. Klīniskais psihologs, apmācībā esošs KBT terapeits, privātprakse

Kopš 2014.gada - apmācībā esošs KBT terapeits, darbs ar individuāliem klientiem

2008. - 2015. Psihologs – konsultants, AS “Latvenergo”, Kontaktu centrs

2007. - 2008. Psihologs – konsultants, AS “Sadales tīkli”, Kontaktu centrs

2005. - 2007. Ar specialitāti nesaistīti darbi – asistente dažādos projektos reklāmas un pasākumu organizēšanas aģentūrās

2004. - 2005. Psihologs, Latvijas Universitātes psiholoģiskās palīdzības centrs (mācību prakse)

DALĪBA PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS

Latvijas Kognitīvi-biheiviorālās terpijas asociācija

Latvijas Klīnisko psihologu asociācijas

Latvijas Psihologu biedrība

KONTAKTINFORMĀCIJA VIZĪTES PIETEIKŠANAI

Mob.tel.: +37126119928

E-pasts: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it