Mūsu atrašanās vieta

(A.Briāna 22 - 7 (ieeja no Miera ielas 37), Rīga
  •  1

Kontakti

Tālr. 29155511

info@psihologijascentrs.lv

Psihodiagnostika

Psiholoģiskā izpēte un atzinuma sagatavošana Pedagoģiski medīciniskajai komisijai, skolai vai vecākiem

Izmantojot Latvijā adaptēto un standartizēto Vekslera intelekta testu bērniem (WISC-IV), iespējams noteikt bērna kopējo intelekta koeficientu (IQ), kā arī novērtēt stiprāk un vājāk attīstās bērna intelektuālo spēju jomas. Šis tests ir paredzēts 6-16 g.v. bērnu un pusaudžu izpētei. Nepieciešamības gadījumā, izmantojot vēl citus Latvijā adaptētos un standartizētos testus, iespējams diagnosticēt arī bērna vai pusaudža iespējamos mācīšanās traucējumus, emocionālās un uzvedības problēmas. Izpētē iegūtie rezultāti tiek apkopoti atzinuma formā, sniedzot arī ieteikumus bērna attīstības veicināšanai.

Kā notiek psiholoģiskā izpēte jeb diagnostika?

Izpētes laikā sarunā ar pieaugušo tiek ievākta sākotnējā nepieciešamā informācija un tad psihologs lūdz bērnu izpildīt testa uzdevumus. Kopumā šis process var aizņem ~2,5 stundas. Ja bērnam vai pusaudzim ir grūtības ilgstoši koncentrēt uzmanību, tad testu izpilde var tikt sadalīta un veikta divās tikšanās reizēs. Ja nepieciešams, vecākiem un/ vai skolotājiem tiek lūgts arī aizpildīt anketas par bērnu, kurās jānovērtē bērna uzvedība. Tad izpētē iegūtie rezultāti tiek apstrādāti un apkopoti atzinuma formā, nepieciešamības gadījumā sniedzot arī ieteikumus, kā veicināt bērna attīstību. Atgriezeniskās sesijas laikā pieaugušajam tiek izsniegts atzinums un pārrunāti tajā apkopotie rezultāti un ieteikumi. Tā kā izpētes rezultātu apstrāde un atzinuma sagatvošana prasa laiku, tad atzinumu pēc izpētes veikšanas ir iespējams saņemt ne ātrāk kā pēc nedēļas.

Laiks un samaksa

Kopumā izpētes datu ievākšanai (sākotnējās informācijas ievākšana, testu izpilde ar bērnu) nepieciešamas ~ 2 stundas, rezultātu apstrādei un atzinuma sagatavošanai nepieciešamas ~ 2,5 stundas, bet atgriezeniskās saites sniegšanai ~ 0,5 stundas. Samaksa par izpētes veikšanu, atzinuma sagatavošanu un atgriezeniskās saites sniegšanu kopā ir 240, 00 EUR.

Minhenes funkcionālā attīstības diagnostika (MFAD) 1 - 3 gadus veciem bērniem

Izmantojot Minhenes funkcionālās attīstības diagnostiku, iespējams novērtēt 1 - 3 gadus vecu bērnu attīstību 7 dažādās jomās: staigāšanas prasmes, roku veiklība, uztveres attīstība, runas attīstība, valodas sapratne, sociālās prasmes un patstāvības attīstība. Šī diagnostikas metode ļauj noteikt, kādam vecumam atbilst bērna prasmes šajās jomās. Balstoties uz diagnostikā iegūtajiem rezultātiem, vecākiem tiek sniegts bērna attīstības raksturojums un, nepieciešamības gadījumā, arī ieteikumi, kā veicināt noteiktu bērna prasmju attīstību.

Kā notiek diagnostika?

Sākumā tiek sarunāta individuāla tikšanās ar pieaugušo, kuras laikā tiek ievākta informācija par bērna attīstību. Nākamājā tikšanās reizē uz izpēti jānāk pieaugušajam kopā ar bērnu. Diagnostikas laikā telpā atrodas kāds no vecākiem, bērns un testa veicējs. Bērnam rotaļu veidā tiek piedāvāts veikt vienkāršus, vecumam atbilstošus uzdevumus, tiek novērota bērna uzvedība un attīstība, kā arī pieaugušajam tiek uzdoti dažādi jautājumi par bērna attīstību. Pēc diagnostikas veikšanas iegūtie rezultāti tiek apkopoti, lai sagatavotu rakstisku atzinumu un ieteikumus vecākiem, kuri pēc tam ar vecāku tiek pārrunāti.

Laiks un samaksa

Kopumā diagnostikas veikšanai, atzinuma sagatvošanai un rezultātu pārrunāšanai nepieciešamais laiks ir 3 klātienes sesijas un līdz 2 stundām atzinumu sagatavošanai. Samaksa 240,00 EUR.