Semināri / grupas

Mūsu atrašanās vieta

(A.Briāna 22 - 7 (ieeja no Miera ielas 37), Rīga
  •  1

Kontakti

Tālr. 29155511

info@psihologijascentrs.lv

Vecāku mācību programma "Bērna emocionālā audzināšana" jeb BEA programma

Vecāku mācību programma "Bērna emocionālā audzināšana" jeb BEA programma ir paredzēta vecākiem, kuriem ir bērni vecumā no dzimšanas līdz septiņiem gadiem. Programmas mērķis ir veicināt pozitīvu bērnu emocionālo attīstību, uzlabot vecāku un bērnu savstarpējās attiecības, palīdzēt vecākiem labāk izprast savus bērnus un viņu vajadzības, kā arī palīdzēt mazināt bērnu uzvedības problēmas. Programmā tiek aplūkotas 10 tēmas jeb soļi:

1. Bērna attīstība un temperaments.

2. Bērna ķermeņa kontroles un pozitīva ķermeņa pašvērtējuma veicināšana.

3. Drošas piesaistes veidošanās.

4. Bērna spēlēšanās un fantāzijas attīstības veicināšana.

5. Valodas un komunikācijas prasmju attīstība.

6. Pozitīva pašvērtējuma veicināšana.

7. Disciplinēšanas metodes, kas veicina emociju pašregulāciju un sirdsapziņas attīstību.

8. Emociju pašregulācija.

9. Koncentrēšanās, plānošnas un problēmu risināšanas prasmju attīstības veicināšana.

10. Sociālās kompetences, empātijas un gādīguma attīstības veicināšana.

Katrā solī vecākiem tiek sniegta plaša, uz jaunākajiem pētījumiem balstīta informācija par bērnu attīstību, kā arī praktiski audzināšanas principi, kā veicināt pozitīvu bērnu emocionālo attīstību. Nodarbībās vecāki saņem arī plašus izdales materiālus.

BEA programma ir piemērota ne tikai bērnu vecākiem, bet arī citiem bērnu aprūpētājiem (piemēram, auklītēm, vecvecākiem). Programma tiek realizēta nelielās (6-8 cilvēku) grupās, 12 divu stundu ilgās nodarbībās reizi nedēļā.